Assistència Servei Gestió Tributària

Divendres, 12 d’abril, hi haurà assistència presencial del servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal.
Podeu venir de 9h a 13.30h a l’Ajuntament per al pagament d’impostos o per consultes que pugueu tenir.