Baronia de Quadras

Castell-Palau de Quadras

Edifici situat prop de la carretera que porta al nucli de Massanes.

Edifici de planta quadrada amb planta baixa, dos pisos i una torre quadrada, amb merlets a cada cantonada. La coberta és en teula àrab i tota la construcció és de carreus molt ben treballats.

A la planta baixa hi trobem un portal adovellat de mig punt, amb l’escut familiar a la clau. Les finestres són quadrangulars amb llinda, brancals i ampit de pedra. A la planta principal les finestres són geminades i trevolades, mentre que a les torres són d’arc conopial. A la planta superior hi ha una galeria amb les finestres d’arc rebaixat separades per columnes.

Des de l’entrada principal s’accedeix al pati, que va ser cobert posteriorment, i que es troba envoltat per una galeria. A l’interior hi destaca el menjador, que rep la llum natural gràcies a una galeria amb vidrieres, decorat amb un arrambador de rajola en el que hi ha un rentamans amb un Sant Jordi.

A la part posterior hi ha una capella neogòtica dedicada al Sagrat Cor. De planta rectangular, i amb un absis pentagonal. El portal és de mig punt i dona al pati central del Mas de Quadras. Destaquen els vitralls que hi ha a les obertures ogivals de l’absis.

Manuel Quadras i Feliu, industrial de Vic, va obtenir el títol de baró l’any 1900, convertint-se així en el primer Baró de Quadras. Va ser aquell mateix any que va demanar a l’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch la construcció del Castell-Palau.

(© Mas de Quadres a La Il·lustració Catalana núm. 17, any 1903)

Masoveria 

Masoveria situada als afores del nucli urbà de Massanes, en el barri Cambrerol.

L’edifici, de planta baixa i pis, està cobert per una teulada a doble vessant, desaiguada als laterals amb el ràfec simple. A la façana principal hi ha la porta d’entrada en arc de mig punt, format per dovelles de pedra i brancals de carreus de pedra. Al costat esquerre de la porta principal hi trobem una altra porta en arc rebaixat, al costat dret hi trobem una finestra protegida per una reixa de ferro forjat.

Al pis de dalt hi ha tres finestres, situades en el mateix eix que les obertures de la planta baixa. La central té arc conopial amb arquets, i decoracions a les impostes (rostres, animals, un sol…) i també un sol en un dels carreus dels brancals. La finestra de l’esquerra té un arc conopial amb arquets, les impostes també estan decorades (elements geomètrics). La finestra de la dreta en arc conopial esculpit. Totes les finestres tenen ampit de pedra. Els murs són de maçoneria, la façana està arrebossada i els carreus de la cadena cantonera són visibles.

Pels elements arquitectònics conservats la masia pot ser datada al segle XVI, tot i que es té constància del mas des del segle XII i l’edifici actual presenta finestres gòtiques.

El 1902, Puig i Cadafalch, va construir un nou mas Quadras i aquest edifici va funcionar com a masoveria. L’edifici és propietat de Maria Juana de Quadras i de Camps, de la baronia de Quadras.

© La informació publicada ha estat extreta de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar més informació d’altres espais de Massanes al web de Patrimoni arquitectònic.