Masies

Can Fonolleda

Masia aïllada al barri Cambrerol. L’edifici principal consta de planta baixa i pis, està cobert per una teulada a doble vessant amb el ràfec simple. A la part posterior s’hi va construir un nou cos d’habitatges durant el segle XIX.

A la façana de l’edifici principal s’hi troba la porta d’entrada en arc rebaixat format per dovelles i carreus als brancals. També hi ha dues finestres en arc pla protegides per reixes de ferro forjat. Al pis hi destaca l’obertura central i els brancals i l’ampit de pedra. A banda i banda, finestres, una en arc pla i l’altra en arc deprimit còncau. Les finestres estan protegides per una reixa de ferro forjat.

En el sector ampliat el segle XIX hi trobem una porta d’entrada en arc rebaixat, format per maons disposats en sardinell. Es troba flanquejada per dues finestres coronades per un semi-con i també protegides per una reixa de ferro forjat.

També es conserva l’edifici que hauria estat utilitzat com a pallissa.

Pels elements conservats fins als nostres dies es dedueix que la masia data del segle XVI. Va ser l’Esteve Casas l’any 1872 que restaurà la masia i amplià la part posterior.


Can Tos

Masia aïllada situada al barri del Rieral. La casa primitiva es troba a la part central, edifici de planta quadrada i coberta a dos vessants amb teula àrab. Consta de planta baixa i pis.

La porta principal és adovellada i en arc de mig punt, les finestres quadrangulars amb llinda, brancals i ampit de pedra. De les finestres en destaca la central del primer pis, té una llinda amb un arc conopial gravat. Als costats hi ha cadenes de carreus de pedra, la façana està treballada amb maçoneria i està arrebossada i pintada.

L’any 1855 és possible que s’ampliés l’habitatge per la part dreta, amb una edificació amb coberta. Només és destacable la finestra quadrangular amb llinda, brancals i ampit de pedra.

La masia està documentada des de l’any 1200, també es coneixen documents de l’any 1500 i 1855.

La seva estructura actual és deguda a una reforma feta entre els segles XVI i XVII, tot i que hi ha afegits posteriors. A principis del segle XX es va construir al costat un nou edifici destinat a masoveria. L’any 1940 s’hi va fer una reforma interior.

Antigament, comptava amb dos forns de rajoles i dues fonts.


Can Ramilans

Masia aïllada situada als afores. L’edifici és de planta rectangular, està adossada a la masoveria. Consta de planta baixa, pis i està coronada per un àtic.

A la planta baixa hi ha dues portes-balcó amb un arc carpanell molt rebaixat, envoltades per una falsa llinda i brancals de guix, on hi ha unes obertures amb reixes de ferro forjat.

Al pis superior, a sobre de la porta d’entrada hi ha un balcó amb barana de ferro. La porta és quadrangular, envoltada per una falsa llinda i brancals. Aquest pis dona a la terrassa, amb arcades i barana de fang.

Tota la façana està arrebossada i emblanquinada.

Can Ramilans compta amb una petita ermita, de planta rectangular i teulada a dues vessants. La porta principal és lateral, de forma quadrangular i decorada amb guix.

L’any 1864 va néixer en aquesta casa el polític Narcís Vilaseca i Ramilans.

© V. Esteras / A. Tubert, 2006

© La informació publicada ha estat extreta de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar més informació d’altres espais de Massanes al web de patrimoni arquitectònic.