Torre de Can Gabriel

Torre-molí situat a la part posterior de la masia. De planta rectangular i coberta piramidal amb teula àrab.

Al llarg de la seva estructura hi ha diverses obertures en arc pla. A la part superior s’hi troba un mirador, sustentat falsament per modillons i amb una barana de ferro forjat.

© V. Esteras / A. Tubert, 2006

© La informació publicada ha estat extreta de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar més informació d’altres espais de Massanes al web de patrimoni arquitectònic.