Toponímia i heràldica

Toponímia

Tradicionalment, es considera que el topònim Massanes prové de la paraula llatina mala mattiana que vol dir poma. Aquesta paraula llatina va donar la paraula catalana maçana, que s’usava més a l’època antiga. És probable que antigament el terme maçana tant s’usés per designar la fruita (poma) com l’arbre (pomera).

Darrere el nom de Massanes, però, hi ha altres teories. La primera proposa una etimologia d’origen aràbic, que faria derivar topònims d’aquest grup o afins del mot aràbic mánzal, que vol dir hostal o parador. L’altra hipòtesi dona una explicació oronímica a l’existència d’aquest topònim, que faria referència a un indret o zona delimitat per una paret o tanca de pedres.


Els símbols

L’escut de Massanes, amb el fons d’argent, mostra una maçanera de sinople fruitada d’or. A sobre, una corona mural de poble.