Servei municipal d’aigua

  • Gestió administrativa: Ajuntament de Massanes (Tel. 972 86 44 80)
  • Gestió facturació: Servei Gestió Tributària i Recaptació (Tel. 972 84 01 78 / 902 01 00 27)
  • Avaries 24H: 609 82 30 00 / 937 64 20 82