Nomenament en els òrgans col·legiats

L’Ajuntament de Massanes té representació a diversos òrgans col·legiats. La representació de l’Ajuntament es distribueix mitjançant el nomenament per part de l’alcaldia en l’exercici de les seves competències.

Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats

Consell Comarcal de La Selva i Consell d’Alcaldes: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Consell Rector de la Junta de Compensació de Sant Roc: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Comissió de Liquidació la Junta de Compensació de Riuclar: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Consell Rector de l’Associació Administrativa de cooperació del Polígon Industrial de Massanes: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Consell Escolar del CEIP Alzines Balladores: Sra. Cristina Soler Cabruja i Sra. Ester Massaguer Vilaseca


Consell Escolar INS Vescomtat de Cabrera: Sra. Cristina Soler Cabruja


Comissió participativa de Festes de Massanes: Sra. Ester Massaguer Vilaseca


Consell de poble del Local Social 1 d’octubre de gestió comunitària: Sra. Tania Moyano Torres


Mancomunitat intermunicipal Verge dels Socors: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Consorci Localret: Sra. Tania Moyano Torres


Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua: Sra. Ester Massaguer Vilaseca


Associació de Municipis per la Independència (AMI): L’Alcalde Joan Pou Lucea


Associació de Defensa Forestal (ADF): Sr. Salvador Almellones Pelayo


Comissió de la ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies: Sr. Salvador Almellones Pelayo i l’Alcalde Joan Pou Lucea


Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient CILMA: Sr. Salvador Almellones Pelayo