Obres de pavimentació Camí de l’Emaplme

La setmana vinent està previst que comencin les obres d’arranjament del camí 4 de l’Inventari de Camins (de Mas Coll a la planta de tractament d’aigua).

Es preveu que la durada de les obres sigui d’un mes i es procurarà que tinguin la menor afectació possible al trànsit dels veïns.

Obres de pavimentació Camí de l'Emaplme