Comissió de Festes

L’Ajuntament de Massanes, en el Ple municipal del 27 de maig de 2021, va aprovar el reglament participatiu de la Comissió de festes. 

Reglament Comissió de Festes