Revista municipal

Primera edició
(desembre 2021)

Segona edició
(juny 2022)

Tercera edició
(desembre 2022)

Quarta edició 
(març 2023)

Portada de la revista municipal amb els dibuixos participants al primer concurs de dibuix de Sant Jordi.
Cinquena edició 
(juliol 2023)

Sisena edició 
(desembre 2023)