Sequera: estat d’excepcionalitat

L’entrada en fase d’excepcionalitat per sequera implica complir, tant des de l’àmbit públic com privat, amb les següents mesures d’estalvi d’aigua:

  • S’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota a gota o en regadora, de 20h a 8h).
  • Resta prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable dels vehicles particulars amb mànega als carrers. Només es permet la neteja de vidres miralls retrovisors llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  • Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça amb sistemes de recirculació i amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. I en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.
Restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en sequera: estat d'excepcionalitat.
Per més informació sobre la sequera al nostre país podeu visitar el portal: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/