Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 59-0 Edicte: 2187 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació dels plans de gestió del servei de prevenció d'incendis forestals per a l'any 2024, actuacions a realitzar dins la delegació de competències de l'Ajuntament de Breda (Exp. 2024/00001689X) i de l'Ajuntament de Massanes (Exp. 2023/16944C)
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1710 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del "Projecte d'obres centre social La Botiga al c/ Major núm. 47 de Massanes"
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1593 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del projecte d'arranjament del cami 04 1a fase
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1681 JUNTA DE COMPENSACIÓ URBANITZACIÓ SANT ROC DE MASSANES - Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària el dia 22 de març de 2024
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 948 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 438 AJUNTAMENT DE MASSANES - Convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de tècnic d'administració general, mitjançant concurs
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 36 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10792 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10472 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9743 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 212-0 Edicte: 9028 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació del cartipàs municipal 2023-2027 de l'Ajuntament de Massanes
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable de Massanes
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6009 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del Pla de Gestió del servei de Prevenció d'incendis forestals 2023, del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6008 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del Pla de Gestió del servei de Prevenció d'incendis forestals 2023, del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5421 AJUNTAMENT DE MASSANES - Nomenament de tinents d'alcalde i delegació de competències als regidors
Exercici: 2023 Bop: 124-0 Edicte: 5236 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Massanes per a la redacció de la memòria valorada dels treballs de prevenció d'incendis a les zones verdes i parcel·les de titularitat a la urbanització St. Roc i altres previstos per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 101-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 95-0 Edicte: 3947 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3245 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Acceptació de delegació de competències efectuada per l'Ajuntament de Massanes a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3139 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació de la revisió del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Massanes de formalització de l'encàrrec de gestió per a l'assistència i assessorament en matèria d'arquitectura i urbanisme. Adaptació de l'annex 1 a la modificació de l'ordenança fiscal T-06 per al 2023 segons l'addenda 1