Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9743 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 212-0 Edicte: 9028 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació del cartipàs municipal 2023-2027 de l'Ajuntament de Massanes
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable de Massanes
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6009 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del Pla de Gestió del servei de Prevenció d'incendis forestals 2023, del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6008 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del Pla de Gestió del servei de Prevenció d'incendis forestals 2023, del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5421 AJUNTAMENT DE MASSANES - Nomenament de tinents d'alcalde i delegació de competències als regidors
Exercici: 2023 Bop: 124-0 Edicte: 5236 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Massanes per a la redacció de la memòria valorada dels treballs de prevenció d'incendis a les zones verdes i parcel·les de titularitat a la urbanització St. Roc i altres previstos per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 101-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 95-0 Edicte: 3947 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3245 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Acceptació de delegació de competències efectuada per l'Ajuntament de Massanes a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3139 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació de la revisió del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Massanes de formalització de l'encàrrec de gestió per a l'assistència i assessorament en matèria d'arquitectura i urbanisme. Adaptació de l'annex 1 a la modificació de l'ordenança fiscal T-06 per al 2023 segons l'addenda 1
Exercici: 2023 Bop: 76-0 Edicte: 2989 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del Projecte constructiu de les obres de protecció d'un tram del marge esquerre de la riera Massanes a la zona urbana de Riuclar
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2808 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1300 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Projecte constructiu d'obres de protecció d'un tram del marge esquerre de la Riera Massanes dins a la zona urbana de Riuclar
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 707 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del Reglament de Gestió Col·laborativa del Local Social 1 d'Octubre del municipi de Massanes
Exercici: 2023 Bop: 20-0 Edicte: 493 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la gestió dels residus de la construcció
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 111 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10963 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del projecte de pavimentació del camí de Massanes a la Urbanització Riuclar
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10608 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Reglament de gestió col·laborativa del Local Social 1 Octubre
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10490 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023