Tarifa social del cànon de l’aigua

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

A qui va dirigit? Existeixen diferents tarifes socials:

  • Per a persones perceptores de pensions mínimes contributives.
  • Per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur.
  • Per a col·lectius d’especial protecció.
  • Per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial.

Si estàs interessat en aquestes bonificacions pots trobar més informació a https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua.